Xarxa de Detecció de Descàrregues Elèctriques

URL Base
https://api.meteo.cat/xdde/v1/
Recurs
/catalunya/{any}/{mes}/{dia}/{hora}
Descripció

Retorna tota la informació de llamps per a la hora especificada

Mètode HTTP

GET

Versió API

1.0

Paràmetres
any Obligatori Any de consulta en format numèric YYYY
mes Obligatori Mes de consulta en format numèric MM
dia Obligatori Dia de consulta en format numèric DD
hora Obligatori Hora de consulta en format numèric hh
Resposta
https://api.meteo.cat/xdde/v1/catalunya/2016/12/16/13
[
 {
  "id": 14861951,
  "data": "2016-12-16T13:03:28.761993Z",
  "correntPic": 7.58500004,
  "chi2": 2.20000005,
  "ellipse": {
   "eixMajor": 400,
   "eixMenor": 200,
   "angle": 324.299988
  },
  "numSensors": 4,
  "nuvolTerra": true,
  "coordenades": {
   "latitud": 40.9807,
   "longitud": 1.3024377
  }
 },
 ...
]
URL Base
https://api.meteo.cat/xdde/v1/
Recurs
/informes/comarques/{codi_comarca}/{any}/{mes}/{dia}
Descripció

Retorna tota la informació de llamps per la comarca especificada

Mètode HTTP

GET

Versió API

1.0

Paràmetres
codi_comarca Obligatori Codi de la comarca a consultar
any Obligatori Any de consulta en format numèric YYYY
mes Obligatori Mes de consulta en format numèric MM
dia Obligatori Dia de consulta en format numèric DD
Resposta
https://api.meteo.cat/xdde/v1/informes/comarques/31/2017/03/31
[
 {
  "nom": "Queralbs",
  "codi": "170433",
  "descarregues": [
   {
    "tipus": "cg-",
    "recompte": 1
   }
  ]
 },
 {
  "nom": "Toses",
  "codi": "172018",
  "descarregues": [
   {
    "tipus": "cc",
    "recompte": 11
   }
  ]
 }
]