Introducció

L’API del Servei Meteorològic de Catalunya ofereix als desenvolupadors una forma fàcil i segura d’accedir a les dades meteorològiques que aquest produeix i emmagatzema.

Amb l’objectiu de facilitar i augmentar el consum de dades meteorològiques, hem dissenyat una API REST que satisfà un ampli ventall de situacions i requeriments per part dels usuaris:

  • Integració de dades meteorològiques en aplicacions mòbils o d’escriptori,
  • Integració en una web, o simplement
  • Descàrrega a intervals regulars de temps

Aquestes tasques poden desenvolupar-se fàcilment mitjançant l’API, com es mostra a la secció d’exemples.

Característiques de l’API

Totes les dades accessibles mitjançant l’API s’han mapejat com recursos fàcilment recordables i accessibles mitjançant el protocol HTTPS, d’acord amb la filosofia REST (Representational State Transfer).
Les respostes de les peticions es retornen en format JSON, el qual està àmpliament suportat pels llenguatges de programació i és de fàcil lectura.
Per tal de garantir la seguretat dels consums, l’API funciona sobre HTTPS i disposa d’un dels mètodes d’autenticació més populars:
API KEY. Aquest mètode està basat en un token que acompanya a la petició i identifica al client que fa el consum.
Orientat a donar accés a l’API des d’un servidor (PHP, Java, .Net, Python, …). + Informació sobre servidor i caché
Tots els recursos oferts per l’API tenen la seva pròpia versió, indicada a la mateixa url del recurs.
L’API ofereix informació concisa i clarificadora, en cas de produir-se un error, que és consultable a la pròpia resposta json. Visita la secció d’errors per conèixer el detall.
Per tal de facilitar els primers passos amb l’API s’han posat a disposició dels desenvolupadors una secció d’exemples en diferents llenguatges de programació. Aquests poden resultar un bon punt de partida per entendre el funcionament bàsic de diferents aspectes com el mecanisme d’autenticació o l’estructura dels recursos disponibles, i començar així a desenvolupar la vostra aplicació. Per obtenir més informació visita la secció d’exemples.