Quotes

URL Base
https://api.meteo.cat/quotes/v1
Recurs
/consum-actual
Descripció

Retorna el consum actual dels diferents plans contractats

Mètode HTTP

GET

Versió API

1.0

Paràmetres

No en té.

Resposta
https://api.meteo.cat/quotes/v1/consum-actual
{
 "client": {
  "nom": "Client1",
  "apiKey": "xx...xxx"
 },
 "plans": [
  {
   "nom": "Quotes"
  },
  {
   "nom": "Referencia Bàsic",
   "periode": "Mensual",
   "maxConsultes": 1000,
   "consultesRestants": 982,
   "consultesRealitzades": 18
  }
 ]
}