Mesurades

URL Base
Recurs
Descripció

Retorna informació d’una variable per a totes les estacions per una dia determinat, si s’informa el codi de la estació, retorna les dades de la variable per a l’estació sol·licitada

Mètode HTTP

GET

Versió API

1.0

Paràmetres
codi_estacio Opcional Codi de l’estació a consultar
codi_variable Obligatori Codi de la variable a consultar
any Obligatori Any de consulta en format numèric YYYY
mes Obligatori Mes de consulta en format numèric MM
dia Obligatori Dia de consulta en format numèric DD
Exemple de resposta
URL Base
Recurs
Descripció

Retorna informació de totes les variables per una estació per una dia determinat.

Mètode HTTP

GET

Versió API

1.0

Paràmetres
codi_estacio Obligatori Codi de l’estació a consultar
any Obligatori Any de consulta en format numèric YYYY
mes Obligatori Mes de consulta en format numèric MM
dia Obligatori Dia de consulta en format numèric DD
Exemple de resposta
URL Base
Recurs
Descripció

Retorna l’última mesura de les últimes 4 hores per totes les estacions d’una variable, filtrada per estació si així s’indica

Mètode HTTP

GET

Versió API

1.0

Paràmetres
codi_estacio Opcional Codi de l’estació a consultar
codi_variable Obligatori Codi de la variable a consultar
Resposta
URL Base
Recurs
Descripció

Retorna les metadades de totes les variables que mesura l’estació amb codi indicat a la URL, filtrades per estat i data si s’especifica

Mètode HTTP

GET

Versió API

1.0

Paràmetres
data Opcional Data a consultar què les estacions estaven segons l’estat indicat a consultar. yyyy-MM-DDZ
estat Opcional Estat de l’estació. Possibles valors: [ope, des, bte]
codi_estacio Obligatori Codi identificatiu de l’estació meteorològica que es vol consultar
Resposta
URL Base
Recurs
Descripció

Retorna les metadades de la variable amb el codi indicat a la URL que mesura l’estació amb codi indicat a la URL

Mètode HTTP

GET

Versió API

1.0

Paràmetres
codi_estacio Obligatori Codi identificatiu de l’estació meteorològica que es vol consultar
codi_variable Obligatori Codi identificatiu de la variable que es vol consultar
Resposta
URL Base
Recurs
Descripció

Retorna les metadades de totes les variables independement de les estacions en les que es mesurin

Mètode HTTP

GET

Versió API

1.0

Paràmetres

No té

Resposta
URL Base
Recurs
Descripció

Retorna les metadades de la variable amb codi indicat a la URL, independement de les estacions en les que es mesurin.

Mètode HTTP

GET

Versió API

1.0

Paràmetres
codi_variable Obligatori Codi identificatiu de la variable que es vol consultar
Resposta