Dades de referència

L’API REST del SMC també ofereix dades de referència, que estan pensades per donar informació de suport a la consulta d’alguns dels recursos. Els clients obtenen una subscripció a un pla de referència complementari des de el moment de la contractació d’un pla de dades (XEMA, XDDE, Predicció…), i aquest sempre disposarà d’una quota lo suficientment alta com per garantir que no actuarà com a coll d’ampolla.

Algunes de les dades disponibles a referència són la llista actualitzada de Comarques i municipis catalans.

Operacions disponibles

Per veure les operacions disponibles per Referència si us plau consulta la secció Operacions Referència.

Els plans de referència són gratuïts, però només es poden consumir amb la contractació d’altres plans.