Dades de la Xarxa de Detecció de Descàrregues Elèctriques (XDDE)

La Xarxa de Detecció de Descàrregues Elèctriques (XDDE) està formada per quatre estacions remotes i permet la detecció en temps real de les tempestes, així com el pronòstic a molt curt termini de la seva trajectòria.

L’API ofereix accés a les descàrregues enregistrades per la XDDE aportant informació de diferents aspectes tals com el moment exacte en el qual han tingut lloc, els paràmetres per a la seva localització, el tipus de descàrrega, el número de sensors que han participat, etc.

Estructura de les dades

Les descàrregues elèctriques per defecte es mostren sense multiplicitat. A continuació detallem que vol dir cada atribut de la resposta:

Atribut Descripció
id Identificador numèric de la descàrrega
data Moment exacte en el qual s’ha produït la descàrrega (precisió de mili-segons)
correntPic Intensitat de la descàrrega (Kilo-Ampere)
chi2 Paràmetre que informa de la precisió de la mesura. Pren valors positius quan és una descàrrega tipus ‘núvol-terra’
ellipse:
eixMajor eixMenor
angle
Aquests tres atributs defineixen l’el·lipse amb la qual es representa l’error en la posició geogràfica de la descàrrega
Els eixos defineixen la llargada del radi de l’el·lipse (metres), mentre que l’angle (graus) defineix l’angle de l’eix major de l’el·lipse respecte del nord
numSensors Número de sensors que participen a l’enregistrament
nuvolTerra Indica si la descàrrega ha estat de tipus núvol-terra (true) o si per contra del tipus núvol-núvol (false)
coordenades: latitud/longitud Coordenades geogràfiques Latitud Longitud del punt de descàrrega

Operacions disponibles

Si estàs interessat en les operacions disponibles per XDDE, si us plau consulta l’apartat Operacions XDDE.

Per a realitzar una subscripció a l’API REST, consulta l’apartat procés de registre.