Càlcul multivariable

URL Base
Recurs
Descripció

Retorna un cálcul multivariable d’una variable per a totes les estacions per una dia determinat, si s’informa el codi de la estació, retorna les dades de la variable per a l’estació sol·licitada

Mètode HTTP

GET

Versió API

1.0

Paràmetres
codi_estació Opcional Codi de l’estació a consultar
codi_variable Obligatori Codi de la variable a consultar
any Obligatori Any de consulta en format numèric YYYY
mes Obligatori Mes de consulta en format numèric MM
dia Obligatori Dia de consulta en format numèric DD
Resposta
URL Base
Recurs
Descripció

Retorna les metadades de totes les variables de l’estació especificada

Mètode HTTP

GET

Versió API

1.0

Paràmetres
codi_estacio Obligatori Codi identificatiu de l’estació meteorològica que es vol consultar
Resposta
URL Base
Recurs
Descripció

Retorna les metadades d’una variable de l’estació especificada

Mètode HTTP

GET

Versió API

1.0

Paràmetres
codi_estacio Obligatori Codi identificatiu de l’estació meteorològica que es vol consultar
codi_variable Obligatori Codi identificatiu de la variable que es vol consultar
Resposta
URL Base
Recurs
Descripció

Retorna les metadades de totes les variables independentment de les estacions en les que es mesurin

Mètode HTTP

GET

Versió API

1.0

Paràmetres

No té

Resposta
URL Base
Recurs
Descripció

Retorna les metadades d’una variable independentment de les estacions en les que es mesuri

Mètode HTTP

GET

Versió API

1.0

Paràmetres
codi_variable Obligatori Codi de la variable a consultar
Resposta