Càlcul multivariable

URL Base
https://api.meteo.cat/xema/v1
Recurs
/variables/cmv/{codi_variable}/{any}/{mes}/{dia}?codiEstacio={codi_estacio}
Descripció

Retorna un cálcul multivariable d’una variable a una estació per una dia determinat

Mètode HTTP

GET

Versió API

1.0

Paràmetres
codi_estacio Obligatori Codi de l’estació a consultar
codi_variable Obligatori Codi de la variable a consultar
any Obligatori Any de consulta en format numèric YYYY
mes Obligatori Mes de consulta en format numèric MM
dia Obligatori Dia de consulta en format numèric DD
Resposta
https://api.meteo.cat/xema/v1/variables/cmv/6006/2017/03/10?codiEstacio=UG
{
 "codi": 6006,
 "lectures": [
  {
   "data": "2017-03-10T00:00Z",
   "valor": 0,
   "estat": " ",
   "baseHoraria": "HO"
  },
  ...
  {
   "data": "2017-03-10T21:00Z",
   "valor": 0,
   "estat": " ",
   "baseHoraria": "HO"
  }
 ]
}
]
URL Base
https://api.meteo.cat/xema/v1
Recurs
/estacions/{codi_estacio}/variables/cmv/metadades
Descripció

Retorna les metadades de totes les variables de l’estació especificada

Mètode HTTP

GET

Versió API

1.0

Paràmetres
codi_estacio Obligatori Codi identificatiu de l’estació meteorològica que es vol consultar
Resposta
https://api.meteo.cat/xema/v1/estacions/CC/variables/cmv/metadades
[
 {
  "codi": 6006,
  "nom": "Evapotranspiració de referència",
  "unitat": "mm",
  "acronim": "ETo",
  "tipus": "CMV",
  "decimals": 2,
  "basesTemporals": [
   {
    "codi": "HO",
    "dataInici": "1993-04-29T00:00Z",
    "dataFi": null
   }
  ]
 }
]
URL Base
https://api.meteo.cat/xema/v1
Recurs
/estacions/{codi_estacio}/variables/cmv/{codi_variable}/metadades
Descripció

Retorna les metadades d’una variable de l’estació especificada

Mètode HTTP

GET

Versió API

1.0

Paràmetres
codi_estacio Obligatori Codi identificatiu de l’estació meteorològica que es vol consultar
codi_variable Obligatori Codi identificatiu de la variable que es vol consultar
Resposta
https://api.meteo.cat/xema/v1/estacions/UG/variables/cmv/6006
{
 "codi": 6006,
 "nom": "Evapotranspiració de referència",
 "unitat": "mm",
 "acronim": "ETo",
 "tipus": "CMV",
 "decimals": 2,
 "basesTemporals": [
  {
   "codi": "HO",
   "dataInici": "1992-05-11T17:30Z",
   "dataFi": null
  }
 ]
}
URL Base
https://api.meteo.cat/xema/v1
Recurs
/variables/cmv/metadades
Descripció

Retorna les metadades de totes les variables independentment de les estacions en les que es mesurin

Mètode HTTP

GET

Versió API

1.0

Paràmetres

No té

Resposta
https://api.meteo.cat/xema/v1/variables/cmv/metadades
[
 {
  "codi": 6006,
  "nom": "Evapotranspiració de referència",
  "unitat": "mm",
  "acronim": "ETo",
  "tipus": "CMV",
  "decimals": 2
 }
]
URL Base
https://api.meteo.cat/xema/v1
Recurs
/variables/cmv/{codi_variable}/metadades
Descripció

Retorna les metadades d’una variable independentment de les estacions en les que es mesuri

Mètode HTTP

GET

Versió API

1.0

Paràmetres
codi_variable Obligatori Codi de la variable a consultar
Resposta
https://api.meteo.cat/xema/v1/variables/cmv/6006/metadades
{
 "codi": 6006,
 "nom": "Evapotranspiració de referència",
 "unitat": "mm",
 "acronim": "ETo",
 "tipus": "CMV",
 "decimals": 2
}